vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Rukki • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16998 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 580,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 950,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Rukki kinnisasi, 65301:001:4332, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  AS-lt Elveso saadud andmete alusel ulatub kinnisasjale ettevõttele kuuluva ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd. Kaitsevööndi paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Rae valla üldplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462. Üldplaneeringu kohaselt on tegemist perspektiivse elamumaa alaga. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.rae.ee/rae-valla-uldplaneering.

  Kinnisasi piirneb Rae Vallavolikogu 05.10.2010 otsusega nr 156 kehtestatud Vaidasoo küla Kaera kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alaga. Detailplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasjal olemasolev, kuid likvideerimisele kuuluv veetorustik ja kaev. Müüjal puuduvad andmed veetorustiku omaniku, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: