vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Vahetüki • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2494 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 56 000,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 5 600,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Vahetüki kinnisasi, 72701:005:0681, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Saue Vallavalitsuse 15.12.2015 korraldusega nr 980 algatatud Laagri alevik Porvali 1, Porvali 2 ja Vahetüki kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alal. Koostamisel oleva detailplaneeringu lahenduse järgi on kinnisasjast kavas moodustada üks üksikelamu maa krunt positsiooni nr 7, pindalaga 1233 m2; üks ridaelamu maa krunt positsiooni nr 8, pindalaga 958 m2 ja üks puhkerajatiste maa krunt (mänguväljak) positsiooni nr 9, pindalaga 322 m3. Ridaelamu maale ei ole detailplaneeringuga hoonestusala määratud ning see kavandatakse liita naabrkinnistust moodustatavate kruntidega.

  Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt on detailplaneeringu realiseerimiseks vajalike planeeringuala siseteede, tehnovõrkude ja avalike alade välja ehitamine planeeringu realiseerimisest huvitatud isiku ülesanne. Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuse kohta täpsema informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

  Algatatud detailplaneeringu eskiisjoonised on lisatud teatele. Müüja ei taga detailplaneeringu kehtestamist joonisel toodud lahenduse järgi.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Saue valla üldplaneering on kehtestatud Saue Vallavolikogu 29.11.2012 otsusega nr 89. Üldplaneeringu kohaselt kinnisasi juhtfunktsiooniks on äri- ja tootmismaa. Saue valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Saue valla kodulehel aadressiga http://sauevald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: