vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Paide linn, Karja tn 25 • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2991 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 15 560,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 550,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Karja tn 25 kinnisasi, 56601:005:0065, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  AS-lt Paide Vesi saadud informatsiooni kohaselt on kinnisasja piirile välja ehitatud perspektiivne veevarustuse liitumispunkt MK2. Kaitsevööndi ulatus ümber maakraani on 2 meetrit.

  Kinnisasja idapoolsele piirile on ladustatud pinnast ja ehitusjäätmeid. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt. Müüja ei ole omanikuna andnud luba kinnisaja ala kasutamiseks.

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi paikneb Paide Linnavalitsuse 07.04.1997 korraldusega nr 172 kehtestatud detailplaneeringu alale. Kinnisasi on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga TK3. Detailplaneeringu dokumendid on lisatud teatele. 

  Detailplaneeringu reliseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Paide linna üldplaneering on kehtestatud Paide Linnavolikogu 10.10.2002 määrusega nr 29. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi ärimaale ja detailplaneeringu kohustusega alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://paide.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: