vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik, Pärna tn 13 • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4256 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 1 700,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 170,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pärna tn 13 kinnisasi, 68401:001:0173, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt on välja ehitamata.

  Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt on kanalisatsiooni torustik rajatud Pärna tänavale kuni Pärna tn 7 krundini. Torustike paiknemisega tuleb tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Roosna-Alliku valla üldplaneering on kehtestatud Roosna Vallavolikogu 24.09.2009 määrusega nr 43. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi perspektiivsele elamumaale ja detailplaneeringu kohustusega alale. Üldplaneeringu kohaselt on planeeritud Pärna tn 14 ja 13 vahelisele alale perspektiivne avalikult kasutatav tee (Pärna tänav T1). Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://rallikuvv.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: