vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Sooküla, Murrupõllu • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.39 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 020,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 700,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Murrupõllu kinnisasi, 21301:001:0392, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasja kasutatakse juurdepääsuna Murru maaüksusele. Tulevikus võib tekkida vajadus servituudi seadmiseks.

  Müüjal puudub informatsioon kinnistul paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjaga piirnevas Rannametsa jões asub II kaitsekategooria liigi elupaik. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub vähesel määral Luitemaa looduskaitseala Võiduküla sihtkaitsevööndis. Kinnisasja kasutamisel tuleb arvestada looduskaitseseaduses ja Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjas  määratud tingimustest.

  Kinnisasi asub vähesel määral Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Luitemaa linnualal ja Luitemaa loodusalal.

  Kinnistule jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Sillakoht, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-41659564

  Häädemeeste valla üldplaneering on kehtestatud 19.06.2013 määrusega nr 8. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi osaliselt rohevõrgustiku alal ning väärtusliku maastiku alal. Rohevõrgustiku ja väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Häädemeeste valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Häädemeeste valla kodulehel aadressiga http://haademeeste.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud