vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Pällama • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 13.71 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 25 690,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 560,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pällama kinnisasi, 19502:002:0312, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piirid on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.

  Kinnisasi jääb lennuvälja lähiümbruse alasse, milles kehtivad Lennundusseadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasjaga piirneb maaparandussüsteemi eesvool, millest tulenevalt kehtivad kinnisasjal looduskaitseseadusest tulenevad ranna ja kaldaga seotud maakasutuspiirangud.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lääne maakonnas Hanila vallas. Endise Hanila valla üldplaneering on kehtestatud Hanila Vallavolikogu 17.12.2003 määrusega nr 32. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi lennuvälja ümbruse maa-alal. Hanila valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Hanila valla kodulehel aadressiga http://www.laanerannavald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud