vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Tuulemaa • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 26.18 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 48 190,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 4 810,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tuulemaa kinnisasi, 82601:001:0436, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Maaüksus jääb väikses osas Pärnu lahe hoiualale, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 18.05.2007. a. määrusega nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub osaliselt Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Pärnu lahe linnualal.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Tõstamaa valla territooriumil. Tõstamaa valla üldplaneering on kehtestatud 07.03.2008 Tõstamaa Vallavolikogu määrusega nr 60. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi reserveeritud tootmisalal ning kinnisasja läbib avalikuks kasutuseks reserveeritud tee, mis piirneb kergliiklusteega rannikul. Tehnorajatiste ehitamisel hajaasustuses on detailplaneeringu koostamise kohustus. Tõstamaa valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Tõstamaa valla kodulehel aadressiga http://www.tostamaa.ee/client/default.asp?wa_id=402&wa_object_id=1&wa_id_key=

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud