vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Uus tn 7b • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 7302 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 490,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 940,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Uus tn 7b kinnisasi, 61801:001:0078, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga lõunast piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikust omavalitsusest.

  Kinnisasjale on Jõgeva maavanema 23.09.2008 korraldusega nr 725 antud nõusolek AS-le Fortum Termest gaasitorustiku paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Gaasitorustik kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjale on Jõgeva maavanema 28.03.2012 korraldusega nr 1-1/125 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Maakaabelliin kajastub kitsenduste kaardil.

  Põltsamaa linna üldplaneering on kehtestatud 19.10.1998 määrusega nr 41. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi osaliselt elamuehituse reservmaal ja osaliselt haljasmaal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.poltsamaa.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: