vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Linte küla, Teeristi • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 13620 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 760,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 470,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Teeristi kinnisasi, 70801:001:0065, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Kinnisasjale on Põlva maavanema 25.05.2012 korraldusega nr 307 antud nõusolek Eesti Lairiba Arenduse Sihtasustusele fiiberoptilise kaabli paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjale on Põlva maavanema 28.10.2011 korraldusega nr 3.2-1/319 antud nõusolek AS-le Eesti Energia Võrguehitus 0,4 ja 10 kV maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjale on Põlva maavanema 11.07.2011 korraldusega nr 3.2-1/243 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 10kV ja 0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Veneküla ehk Uus-Lissie, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/.

  Räpina valla üldplaneering on kehtestatud 03.07.2006 otsusega nr 7. Üldplaneeringu järgi jääb kinnisasi riigimaantee sanitaar- ja kaitsevööndisse. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.rapina.ee/uldplaneering/-/document_library_display/9bucyDIi58c3/view/799996?_110_INSTANCE_9bucyDIi58c3_redirect=http%3A%2F%2Fwww.rapina.ee%2Fuldplaneering%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_9bucyDIi58c3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasja loodenurgale on rajatud naaberkinnisaja piirdeaed. Müüja on naaberkinnisasja omanikku teavitanud piirdeaia likvideerimise vajadusest. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt objektide likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: