vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Elva vald, Mõisanurme küla, Piiritaguse • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.71 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 800,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 080,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Piiritaguse kinnisasi, 17101:001:0132, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnistuga piirnevatelt riigimaanteedelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Puhja valla territooriumil. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasjal riigimaantee kaitsevöönd. Endise Puhja valla üldplaneering on kehtestatud Puhja Vallavolikogu 30.06.2009 määrusega nr 13. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.elva.ee/uldplaneering

  Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt on kinnisasja põhjapoolse piiri lähedale projekteeritud EST-SIDE-12 Vaibla - Väike-Rakke - Puhja - Ridaküla - Haage valguskaabli mikrotorustik. Kinnisasjale võib tulevikus ulatuda torustiku kaitsevöönd.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud