vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Elva vald, Teilma küla, Säänse • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.15 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 340,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 730,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Säänse kinnisasi, 17101:001:0134, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub Kaimi Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80552245). Maaparandusseaduse § 58 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Kaimi Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Kaimi Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Maa-amet kooskõlastas 24.08.2018 "Põllumäe, Ridaküla, Tõusu, Vilka, Võsivere III, Annoka talu, Kaimi ja Keskuse maaparandusühistute rekonstrueerimine" projekti. Tööde tellijaks on MTÜ Kaimi Maaparandusühistu. Säänse kinnisasjal rekonstrueeritakse olemasolevad kraavid. Väljavõte projekti joonisest on lisatud teatele. 

  Täpsemat informatsiooni maaparandusühistu tegevuse ja projekti realiseerimise kohta tuleb küsida ühistult.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Talvetee, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Puhja valla territooriumil. Üldplaneeringu järgi asub kinisasi vallatee kaitsevööndis (20m). Endise Puhja valla üldplaneering on kehtestatud Puhja Vallavolikogu 30.06.2009 määrusega nr 13. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.elva.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: