vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Luunja vald, Kikaste küla, Ristiku • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.75 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 410,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 040,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Ristiku kinnisasi, 43201:001:1785, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub Sepa Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80554288). Maaparandusseaduse § 58 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Sepa Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Sepa Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Maa-amet kooskõlastas 03.10.2018 "Sepa ja Kikaste-Poksi maaparandusehitiste uuendustööde kava" projekti. Tööde tellijaks on MTÜ Sepa Maaparandusühistu. Ristiku kinnisasjal rekonstrueeritakse olemasolevad kraavid. Väljavõte projekti joonisest on lisatud teatele. 

  Kinnisasjale on Tartu maavanema 18.10.2016 korraldusega nr 1-1/628 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi 15 kV maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Luunja valla üldplaneering on kehtestatud 26.06.2008 määrusega nr 8-1. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi reserveeritud elamumaal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.luunja.ee/ehitus-ja-planeeringud/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: