vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Liini • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.01 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 940,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 190,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Liini kinnisasi, 94901:009:0149, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Tulevikus võib kinnisasja uuel omanikul tekkida vajadus piiri asukoha kindlaks määramiseks piirneva 22133 Reola-Unipiha tee katastriüksusega.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi piirneb Ülenurme Vallavalitsuse 04.07.2007 korraldusega nr 244 vastu võetud Tootsitare kinnistu detailplaneeringu alaga. Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu menetluse kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Ülenurme vallas. Üldplaneering on kehtestatud 10.02.2009 otsusega nr 1. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi säiluval väärtuslikul põllumaal ja tiheasustusalal, kinnisasja lõuna piiril on kavandatud perspektiivne kergliiklustee.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://ylenurme.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: