vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Mulgi vald, Vana-Kariste küla, Ilvese • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 12946 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 840,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 280,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Ilvese kinnisasi, 48001:001:0081, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterajali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Halliste vallas. Halliste valla üldplaneering on kehtestatud 15.12.2010 otsusega nr 35. Üldplaneerigu järgi asub kinnisasi maaparandussüsteemiga alas ja väärtuslikul põllumaal (mullaviljakusega 42-48 punkti). Üldplaneeringu tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.halliste.ee/teenused/ehitus-planeering-hange/planeeringud/

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksusel asuvad lagunevad hooned. Kinnisasjale on ladustatud jäätmeid ja läänepoolses osas asuvad välikäimlad. Kinnisasja põhjapoolss nurgas valgetes platikkottides jäätmed. Müüjal puudub informatsioon jäätmete koguse ja koostise kohta. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.