vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Järva vald, Soosalu küla, Kesaplatsi • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.52 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 560,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 050,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kesaplatsi kinnisasi, 25501:001:0183, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnistule jääb vähesel määral pärandkultuuriobjekt nimetusega Sugalepa (Julienberg) küla ja karjamõisa koht, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-1091026940 Üldplaneeringu kohaselt võib vald seada ehitamis- ja tegevuspiiranguid seoses pärandkultuuri objektide ja alade säilitamisega. Piiranguid võib vallavalitsus seada läbi planeeringute (nt läbi teemaplaneeringu; või ka läbi detailplaneeringu lähteseisukohtade) ja ehitustegevuse (nt projekteerimistingimuste).

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Albu valla territooriumil. Albu valla üldplaneering on kehtestatud Albu Vallavolikogu 26.11.2015 otsusega nr 48.

  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Järva valla kodulehel aadressiga  http://jarvavald.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.