vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev, Teenuse • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 32691 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 450,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 140,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Teenuse kinnisasi, 25501:001:0188, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Järva-Jaani valla territooriumil. Järva-Jaani valla üldplaneering on kehtestatud Järva-Jaani Vallavolikogu 27.08.2009 otsusega nr 29, mille kohaselt jääb kinnisasi tootmismaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alale. Kasutamise ja arendamise tingimustega tuleb tutvuda üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Järva valla kodulehel aadressiga  http://jarvavald.kovtp.ee/uldplaneering

  Enampakkumisteatele on lisatud Järva-Jaani vee- ja kanalisatsioonitorustike skeem.

  Maakonnaplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi Järva-Jaani - Kuksema väärtusliku maastiku alale. Väärtusliku maastiku alal tegutsemise tingimused on toodud Järva-Jaani valla üldplaneeringu seletuskirjas. Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

   

  Seotud dokumendid: