vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Türi vald, Kurla küla, Soone • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16.46 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 52 670,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 5 260,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Soone kinnisasi, 83401:001:0221, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Talukoht, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://parandobj.eelis.ee/-552424068

  Kinnisasjal asuvad vana küüni ristpalkseinad ja vanad maakividest vundamendikohad. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Türi valla üldplaneering on kehtestatud 25. juuni 2009 otsusega nr 55. Üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi rohevõrgustiku ja väärtusliku põllumaa alal, kus kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Türi valla kodulehel aadressiga  https://www.tyri.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.