vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Soolu küla, Hommiku • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.80 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 040,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 100,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hommiku kinnisasi, 44101:001:0188, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnistule jäävad pärandkultuuriobjektid nimetustega Taaveti tuuleveski ja Liivaauk ning vähesel määral Soolu küla, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressidel: http://parandobj.eelis.ee/2106188932  http://parandobj.eelis.ee/-1272171886 http://parandobj.eelis.ee/71564147

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Oru valla territooriumil. Oru valla üldplaneering on kehtestatud Oru Vallavolikogu 11.12.2008 otsusega nr 195. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi keskkonnasõbraliku tootmise alale, kus kehtivaid maakasutuse tingimusi tuleb vaadata üldplaneeringu seletuskirjas. Kinnisasjani viib vallatee. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lääne-Nigula valla kodulehel aadressiga  http://www.laanenigula.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.