vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Ikla küla, Põlluveere • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 11.93 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 25 050,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 500,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Põlluveere kinnisasi, 21401:001:0055, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Riiselja-Ikla raudtee, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://parandobj.eelis.ee/-1462459564

  Häädemeeste valla üldplaneering on kehtestatud Häädemeeste Vallavolikogu 19.06.2013 määrusega nr 8. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väärtisliku maastiku Ikla - Kabli - Jaagupi rannamaastik alal, kus kehtivate maakasutustingimustega tuleb tutvuda üldplaneeringu seletuskirjas.

  Häädemeeste Vallavolikogu 22.02.2018 otsusega nr 17 kehtestatud Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu kohaselt on määratud segahoonestusala juhtfunktsioon. 

  Üldplaneeringutega tuleb tutvuda Häädemeeste valla kodulehel aadressiga  http://haademeestevald.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.