vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Orasheina • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.22 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 500,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 750,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Orasheina kinnisasi, 63801:001:0061, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub. Kinnisasja läbib kruusakattega tee. 

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi jääb Anikoorma OÜ maaparandusehitiste rekonstrueerimise projektiga Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Vihtra külas (OÜ Geover töö nr 13-18) hõlmatud alale. Projektjoonis on lisatud. Müüjal puudub informatsioon tööde teostamise aja kohta.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Vändra valla territooriumil. Vändra valla üldplaneering on kehtestatud Vändra Vallavolikogu 21.09.2010 määrusega nr 30. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Põhja-Pärnumaa valla kodulehel aadressiga  http://www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

   

  Seotud dokumendid: