vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Ariste küla, Matsipõllu • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.50 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 300,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 630,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Matsipõllu kinnisasi, 71401:001:0465, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub Mittetulundusühing Ariste Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80372141). Maaparandusseaduse § 58 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Ariste Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Ariste Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnistu üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Orissaare valla territooriumil. Orissaare aleviku ja Orissaare sisemaa üldplaneering on kehtestatud Orissaare Vallavolikogu 21.12.2009.a. otsusega nr 13. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väärtusliku põllumaa alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda  http://www.saaremaavald.ee/orissaare-piirkond

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: