vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Kõinastu küla, Rannametsa • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 14.79 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 22 190,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 210,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Rannametsa kinnisasi, 71401:001:0470, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi jääb poolloodusliku koosluse alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

  Maaüksus jääb tervikuna Kõinastu hoiualale, mis on moodustatud Vabariigi Valitsuse 27.06.2006 määrusega nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud määruses sätestatud erisustega.

  Kinnistule jääb II ja III kaitsekategooria liigi leiukoht, kus kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnualal ja Väikese väina loodusalal.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Orissaare valla territooriumil. Orisaare rannaalade osaüldplaneering on kehtestatud Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005.a. otsusega nr 141. Üldplaneeringu kohaselt on maakasutuse juhtotstarve puhkeala ilma ehitamise õiguseta. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda  http://www.saaremaavald.ee/orissaare-piirkond

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.