vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Lõmala küla, Kadaka • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.67 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 680,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 160,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kadaka kinnisasi, 71401:001:0498, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja läbib Toomalõuka sadamatee number 7210105, mis teenindab avalikus kasutuses olevaid Kaluri (tunnus 72101:001:1192), Lõmala sadama ( tunnus 72101:001:1193), Kalakasti (tunnus 71401:001:0565) ja Mihkli (tunnus 71401:001:0564) maaüksusi. Saaremaa vald on teatanud, et tee avaliku kasutuse tagamiseks seatakse sundvaldus.

  Kinnisasi jääb poolloodusliku koosluse alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole. Maaüksuse kasutamisel tuleb tagada poollooduslike koosluste soodne seisund.

  Maaüksus jääb valdavas osas Riksu ranniku hoiualale, mis on moodustatud Vabariigi Valitsuse 27.06.2006 määrusega nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud määruses sätestatud erisustega.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Riksu ranniku linnualal ja loodusalal.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Salme valla territooriumil. Salme sisemaa ja Salme aleviku üldplaneering on kehtestatud Salme Vallavolikogu 20.12.2010.a. otsusega nr 28. Salme rannaalade osaüldplaneering on kehtestatud Salme Vallavolikogu 22.09.2003 otsusega nr 16. Üldplaneeringu kohaselt on maakasutus loodusväärtusega ala ning paadisadama ja liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa. Sadama alal on projekteerimise aluseks detailplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda   http://www.saaremaavald.ee/salme-piirkond

  Kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.