vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Pulli küla, Sääsepõllu • Müügiotsus 05.12.2018, käskkiri nr 1-2/18/898
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.63 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 800,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 980,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Sääsepõllu kinnisasi, 71401:001:0249, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga idast piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi piirneb Orissaare Vallavolikogu 14.06.2016.a otsusega 117 kehtestud  Pulli küla Käru detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi asub endise Orisaare valla territooriumil. Orisaare valla rannaala osaüldplaneering on kehtestatud Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005.a. otsusega nr 141. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Saaremaa valla kodulehel https://www.saaremaavald.ee/et/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud