vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Rõuge vald, Siksälä küla, Jõe • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.53 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 12 040,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 200,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Jõe kinnisasi, 46801:001:0518, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.

  Kinnisasi piirneb Parmu looduskaitseala Palanumäe piiranguvööndisse, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 07.07.2006. a. määrusega nr 155 „Parmu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“. Käimas oleva Parmu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise protsessis eeldatavalt kaitseala piirid korrigeeritakse vastavalt kinnistupiiridele.

  Kinnisasi piirneb Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Missso linnualaga ja Parmu loodusalaga. 

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal osaliselt paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Misso vald on ühinenud Rõuge vallaks. Endise Misso valla üldplaneering on kehtestatud Misso Vallavolikogu 24.03.2016 määrusega nr 10.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda  https://rouge.kovtp.ee/uldplaneering

  Rõuge vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/36 algatati Rõuge valla üldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringu kodulehel  http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud