vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Enge küla, Pargiääre • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 6.54 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 14 390,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 430,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pargiääre kinnisasi, 18801:001:0568, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasi asub väikses ulatuses kaitsealuses Enge mõisa pargis. Keskkonnaametilt saadud informatsiooni kohaselt on Enge mõisa pargi välispiirid kinnitatud Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrusega nr 76 "Pärnu maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid". Pargi kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”, mille kohaselt pargis kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud määruses sätestatud erisustega. Kaitsealune park on maastikukaitseala eritüüp.

  Kinnistule jääb osaliselt II kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Halinga valla territooriumil. Halinga valla üldplaneering on kehtestatud Halinga Vallavolikogu 31.10.2012 määrusega nr 22. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi osaliselt väärtusliku põllumaa alal. Väärtusliku põllumaa alal kehtivate maakasutuse tingimuste kohta on võimalik informatsiooni saada üldplaneeringu seletuskirjast. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal paikneb kasutusest välja langenud hoone. Omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt on tegemist amortiseerunud hoonega, mis on ehitisregistris registreerimata. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt ehitise ja jäätmete likvideerimist.