vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Türi vald, Villevere küla, Kivikalme • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 14029 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 1 820,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 180,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kivikalme kinnisasi, 83501:001:0306, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal asub riikliku kaitse all olev arheoloogiamälestis Kivikalme (reg-nr 9588). Arheoloogiamälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59 (RTL 1997, 169-171, 954) ning mälestise kaitsevöönd on kehtestatud kultuuriministri 23.06.2006 käskkirjaga nr 208 (RTL, 04.07.2006, 52, 967). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused, kaevetööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

  Türi valla üldplaneering on kehtestatud Türi Vallavolikogu 25.06.2009 otsusega nr 55. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi Villevere miljööväärtuslikul alal, mis on üldplaneeringuga kehtestatud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda omavalitsuse kodulehel aadressil http://www.tyri.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud