vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla, Toakilgi • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10.21 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 153 300,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 15 330,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Toakilgi kinnisasi, 29501:001:0378, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnistule on Harju maavanema 28.07.2004 korraldusega nr 1108-k  antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi Eesti Energia AS) 10 kV maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Maakaabelliin  kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjal paikneb võõrliigi Karuputk koloonia.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Keila valla territooriumil. Keila valla üldplaneering on kehtestatud Keila Vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr 259/1005. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi osaliselt väärtusliku haritava maa alal, kus kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda omavalitsuse kodulehel http://laaneharju.ee/keila-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressil http://www.maavalitsus.ee/et/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: