vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Saarde vald, Jäärja küla, Sinika • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 15.71 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 42 130,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 4 210,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Sinika kinnisasi, 71001:001:0127, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses. 

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus kinnistule 330 kv elektriõhuliini ja kahe õhuliini masti (edaspidi nimetatud elektripaigaldis) ehitamiseks, omamiseks, kasutajal lasuva elektripaigaldise arendamiskohustuse täitmise tagamiseks, elektriliinide remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks elektripaigaldise talitluse tagamise eesmärgil (edaspidi kõik nimetatud tegevused koos elektripaigaldise majandamine). Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. AS-lt Elering saadud informatsiooni kohaselt alustatakse õhuliini ehitust eeldatavalt 2020. aastal.

  Kinnistule jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Talu CXXVIII, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: https://infoleht.keskkonnainfo.ee/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=694031957

  Saarde valla üldplaneering on kehtestatud Saarde Vallavolikogu 30.01.2008 otsusega nr 2. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi rohevõrgustiku alal, kus kehtestatud maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Saarde valla kodulehel aadressiga  http://saarde.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal asub vare.

  Seotud dokumendid: