vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Kuusalu vald, Virve küla, Nurgametsa • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2874 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 280,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 920,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Nurgametsa kinnisasi, 35301:001:0548, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnistule on Harju maavanema 19.10.2007 korraldusega nr 2166-k antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks, rekonstrueerimiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja likvideerimiseks. Õhuliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjani viib ja seda läbib kruusakattega tee. Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Maaüksus asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruses nr 18 „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri„ ettenähtud erisustega.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Lahemaa linnualal ja loodusalal.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Loksa valla territooriumil. Loksa valla üldplaneering on kehtestatud Loksa Vallavolikogu määrusega nr 1. Üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi osaliselt tootmismaa alal. Alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda omavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.kuusalu.ee/kehtivad-uldplaneeringud

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: