vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Miili • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 13553 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 670,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 360,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Miili kinnisasi, 65301:001:3362, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi paikneb Paraspõllu looduskaitseala Paraspõllu sihtkaitsevööndis. Keskkonnaametilt saadud informatsiooni kohaselt tuleb kaitsealal arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 06.06.2005. a. määrusega nr 123 „Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri“ ettenähtud erisustega, kus kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine,  kinnisasja on võimalik kasutada vaid poollooduslike koosluste niitmise teel hooldamiseks.

  Kinnisasi jääb poolloodusliku koosluse alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Paraspõllu loodusalal.

  Rae valla üldplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462. Näidatud kasutusfunktsioon vastab sihtotstarbele. Asub Paraspõllu looduskaitsealal. Asub rohevõrgustiku alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.rae.ee/rae-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal paiknevad varemed.