vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Paide linn, Tännapere küla, Soometsa • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.80 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 600,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 960,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Soometsa kinnisasi, 68401:004:0141, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Maaüksusel on registreeritud II kaitsekategooria liigi kasvukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasjani viiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Roosna-Alliku valla territooriumil. Roosna-Alliku valla üldplaneering on kehtestatud Roosna-Alliku vallavolikogu 24. septembri 2009 otsusega nr 43. Üldplaneeringu kohaselt viib kinnisasjani kohalik tee ning kinnisasi paikneb Rohevõrgustiku alal. Rohevõrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda omavalitsuse kodulehel aadressil http://rallikuvv.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasja kasutatakse naberkinnistu omaniku poolt erinevate esemete ja materjalide ladustamiseks. Müüja ei ole andnud luba kinnisasja kasutamiseks ning on teavitanud kasutajat esemete likvideerimise vajadusest. Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult nende likvideerimist.

  Kinnisasjale on omavoliliselt rajatud kaarhall. Kaarhalli püstitanud isikule on antud võimalus see likvideerida hiljemalt 30.04.2019. Müüja ei võta kohustust tagada kaarhalli likvideerimist, juhuks kui kaarhalli rajaja seda ei tee.