vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Kirsi tn 4 • Müügiotsus 26.12.2018, käskkiri nr 1-2/18/949
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1614 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 9 680,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 960,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kirsi tn 4 kinnisasi, 29501:009:0327, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  AS-lt Lahevesi saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv ühisveevärgi veetoru kaitsevööndi ulatusega 1 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda AS Lahevesi poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasi võõrandatakse tingimusel, et kinnisasja võõrandamislepingu sõlmimisel seatakse Eesti Vabariigi kasuks tähtajatu tasuta isiklik kasutusõigus. Isiklik kasutusõigus kantakse kinnistusraamatusse ja see kehtib kõigi kinnisasja tulevaste omanike suhtes.

  Kasutusõigusega tekib kinnisasja omanikul kohustus taluda riigikaitselise tegevuse eripärast (laskeharjutused, taktikalised harjutused, lõhkamised, sõidukite, k.a. lennuvahendite kasutamine jms) tulenevaid häiringuid, sealhulgas müra, põrutuste, vibratsiooni, suitsu ja muude mõjutuste levimist koormatud kinnisasjale ning kohustus loobuda eelnimetatud mõjutustest tulenevate nõuete esitamisest kasutaja vastu.

  Kinnisasi koormatakse kogu ulatuses ja riigikaitselistest eesmärkidest tulenevate häiringute talumise eest tasu ei maksta.

  Kinnisasi asub Keila Vallavalitsuse 14.09.1999 määrusega nr 3 kehtestatud Klooga aleviku detailplaneeringu alal. Detailplaneeringu seletuskirjaga tuleb tutvuda aadressil https://service.eomap.ee/keilavald/#/planeeringud/planeeringud/248

  Detailplaneeringu reaaliseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Keila vallas. Keila valla üldplaneering on kehtestatud 13.10.2005. aastal Keila Vallavolikogu otsusega nr 259/1005. Kinnisasi asub tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://laaneharju.ee/keila-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paikneb lagunenud elamu vundament.

  Seotud dokumendid: