vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Viljandi vald, Kibeküla, Uue-Peedi • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.29 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 200,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 020,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Uue-Peedi kinnisasi, 89801:001:0672, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi asub Mittetulundusühing Laidu Maaparandus- ja Veeühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80108987). Maaparandusseaduse § 58 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Mittetulundusühing Laidu Maaparandus- ja Veeühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Laidu Maaparandus- ja Veeühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul võivad omaniku kohustused muutuda.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi toimimise kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Viiratsi vallas. Viiratsi valla üldplaneering on kehtestatud 30.03.2007 määrusega nr 5. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.viljandivald.ee/viiratsi-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale on ladustatud virnastatud puitu. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Kinnisasja kasutatakse omavoliliselt põllumajanduslikul eesmärgil. Kinnisasjale on külvatud talivili ning kinnisasi on omavoliliselt hõivatud. Kinnisasja uuel omanikul on õigus nõuda välja kinnisasja otsene valdus. Müüja ei võta kohustust korraldada kasutamise lõpetamist. 

  Seotud dokumendid: