vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Viljandi vald, Matapera küla,



 • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.32 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 750,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 470,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: kinnisasi, 89801:001:0471, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Maaüksus asub Loodi looduspargi piiranguvööndis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 15.06.2006 määruses nr 139 „Loodi looduspargi kaitse-eeskiri„ ettenähtud erisustega.

  Valdav osa maaüksusest on määratletud ala kaitse-eesmärgiks oleva Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübina lamminiidud (6450). Poollooduslike koosluste hooldamise kohta täpsema info saamiseks tuleb pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Viljandi maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Pärsti vallas. Pärsti valla üldplaneering on kehtestatud 19.04.2006 määrusega nr 13. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi rohelise võrgustiku tuumalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.viljandivald.ee/parsti-uldplaneering?doAsUserId=rxgtvjwkxxq

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asub lõkkekoht.