vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Valga maakond, Valga vald, Karula küla, Põllu • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.17 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 190,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 910,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Põllu kinnisasi, 85501:001:0037, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnistuga piirnevatelt riigimaanteedelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale ulatub riikliku kaitse alloleva ehitismälestise Karula mõisa park ja alleed (reg-nr 23129) kaitsevöönd. Ehitismälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 12.08.1999 määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (§ 25).

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Karula vallas. Karula valla üldplaneering on kehtestatud 25.04.2008. a määrusega nr 6. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.valga.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasja põhjapoolses osas paikneb loomade joogiveenõu. Kinnisasja keskosas paikneb kasutusest välja langenud ehitis, milles paiknevad jäätmed. Jäätmeid paikneb ka mujal kinnisasjal. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult jäätmete likvideerimist.

  Kinnisasja on kasutatud omavoliliselt põllumajanduslikul eesmärgil. Kasutajat on teavitatud kasutamise lõpetamise vajadusest.