vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru vald, Loosi küla, Elmuti • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 6.95 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 36 840,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 3 680,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Elmuti kinnisasi, 91701:001:0245, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Kinnisasjale on Võru maavanema 05.06.2012 korraldusega nr 1-1/297 antud nõusolek Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele elektroonilise sidevõrgu paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Sidevõrk kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Vastseliina vallas. Vastseliina valla üldplaneering on kehtestatud 29.08.2007 määrusega nr 1-1.1/24. Üldplaneeringu järgi kinnisasjal väärtusliku maastiku piir (kohaliku tähtsusega). Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.vastseliina.ee/ehitus-ja-planeerimine/planeeringud

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: