vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Rapla maakond, Märjamaa vald, Sipa küla, Jõesopi • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.95 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 200,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 620,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Jõesopi kinnisasi, 50301:001:0005, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksus ulatub Kasari jõe osas Paeküla hoiualale, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 27.07.2006. a. määrusega nr 175 „Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Maaüksusel on registreeritud II kaitsekategooriasse kuuluva kaistealused liigid. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piirangud liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseaduse 8. peatükk, eelkõige § 55.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Paeküla loodusalal.

  Märjamaa valla koosseisu kuuluva endise Loodna valla territooriumi kohta kehtiv üldplaneering puudub.

  Märjamaa Vallavolikogu 18.detsembri 2018 otsusega nr 112 algatati Märjamaa valla uus üldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud