vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Pärnaõie tn 10 • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 37680 m²
 • Sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (100%)
 • Alghind: 15 070,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 500,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pärnaõie tn 10 kinnisasi, 62201:001:0362, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi piirneb Põlva Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/26 algatatud Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi piirneb Põlva Vallavolikogu 10.11.2010 otsusega kehtestatud Lao tn 5 ja 15 kinnistute detailplaneeringu alaga.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Põlva valla üldplaneering 2029+ on koostamisel. Koostamisel oleva üldplaneeringu järgi asub kinnisasi tootmisalas ja tiheasustusalas. Koostamisel oleva üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.polva.ee/koostamisel-olev-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Pärnaõie tn 10 maaüksusel asub kasutusest väljalangenud alajaama hoone ning elektriliinid. Tegemist on varasemalt OÜ-le Elektrilevi kuulunud ehitisega, mille on Maa-ameti palunud OÜ-l Elektrilevi hiljemalt 1. maiks 2019 teisaldada või lammutada. Müüja ei võta kohustust korraldada ehitise teisaldamist ega lammutamist juhul, kui OÜ Elektrilevi seda ei tee. 

  Seotud dokumendid: