vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Tartu linn, Lossi tn 22 • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 567 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 238 000,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 23 800,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lossi tn 22 kinnisasi, 79507:023:0024, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnistu asub II kaitsekategooria kaitsealuste liikide leiukohas. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub riikliku kaitse all oleval Tartu vanalinna muinsuskaitsealal (reg-nr 27006). Muinsuskaitseala võeti esmakordselt muinsuskaitse alla Eesti NSV ministrite nõukogu 27.02.1973 määrusega nr 91 ning muinsuskaitseala põhimäärus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 17.06.2004 määrusega nr 218 (RTI 1997, 21.06.2004, 50, 351). Muinsuskaitseametilt saadud informatsiooni kohaselt võib senist maakasutust jätkata olemasolevas mahus. Muinsuskaitsealal kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused ning muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud nõuded.

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega elektripaigaldise majandamiseks elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnistul paikneb soojustorustik, mis varustab kaugküttega Lossi tn 24 hoonet. Soojatorustik kuulub Tartu Ülikoolile. Torustiku kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud. 

  Tartu linna üldplaneering on kehtestatud 14.09.2017. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.tartu.ee/et/tartu-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga  http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: