vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nõva küla, Aida • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8257 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 640,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 660,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Aida kinnisasi, 53101:001:0588, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses. 

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi piirneb 24.09.2009 kehtestatud Nabade detailplaneeringu alaga. 

  Kinnistule jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Nõva mõisa magasiait, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-804664739

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Nõva valla territooriumil. Endise Nõva valla üldplaneering on kehtestatud Nõva Vallavolikogu 25.03 2011.a. otsusega nr 5. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasjal kultuuriväärtusega objekt. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.novavald.ee/index.php?id=3&sub=113

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud