vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Nõo vald, Vissi küla, Viskoni • Müügiotsus 13.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/842
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 9080 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 480,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 640,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Viskoni kinnisasi, 52801:001:0751, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasja lõunanurka läbib juurdepääsutee Raja kinnistu (katastritunnus 52801:004:0138) hooneteni. Juurdepääsuservituuti seatud ei ole.

  Nõo valla üldplaneering on kehtestatud 29.06.2006 määrusega nr 15. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi osaliselt riigimaa sanitaarkaitsevööndis. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://nvv.kovtp.ee/et_EE/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale on ladustatud hakkepuitu ning kinnisasjal asuvad komposti hunnikud, lõuna pool lõkkeplats ning lääne pool paikneb truup. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult. Müüja ei ole andnud luba materjalide ladustamiseks.