vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Peipsiääre vald, Pala küla, Aasa • Müügiotsus 13.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/842
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 6607 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 940,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 90,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Aasa kinnisasi, 57601:001:0157, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub. 

  Jõgeva maavanema 02.09.2005 korraldusega nr 628 on antud nõusolek Telia Eesti AS-ile elektroonilise sidevõrgu rajamiseks ja ekspluateerimiseks. Sideehitis kajastub kitsenduste kaardil.

  Maakatastri kitsenduste kaardi kohaselt asub kinnisasjal puurkaev. Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt antud puurkaevu kinnisasjal ei paikne. Müüjal puudub täpsem informatsioon puurkaevu tegeliku paiknemise kohta kinnisasjal ning Müüja ei võta kohustust selgitada välja täiendavat informatsiooni. Puurkaevu ja seda ümbritseva santaarkaitseitsevööndi osas kehtivad veeseadusest tulenevad piirangud. Hoonestamise soovi korral tuleb kinnisasja uuel omanikul välja selgitada, kas ning millises asukohas puurkaev kinnisasjal paikneb.

  Pala vald on ühinenud Peipsiääre vallaks. Endise Pala valla üldplaneering on kehtestatud Pala vallavolikogu 18.07.2006 otsusega nr 15. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.peipsivald.ee/uldplaneering

  Peipsiääre Vallavolikogu algatas 22.08.2018 otsusega nr 65 Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas esialgsed lähteseisukohad.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: