vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Tartu vald, Tabivere alevik, Käänaku • Müügiotsus 13.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/842
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1995 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 5 580,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 550,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Käänaku kinnisasi, 77301:002:0174, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksusel on registreeritud II kaitsekategooria kaitsealuse liikide leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseaduse.

  AS Emajõe Veevärk saadud informatsiooni kohaselt kitsenduste kaardil kuvatav kinnisasjal asuv isevoolne kanalisatsioonitorustik ja kaev on tööst väljas.

  Kinnisasi asub endise Tabivere valla piirkonnas.

  Tabivere valla osa üldplaneering "Saadjärve I sihtala" on kehtestatud 26.03.2013 Tabivere Vallavolikogu otsusega nr 13. Tabivere valla osa üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://tabivere.kovtp.ee/osa-uldplaneering

  Tabivere valla üldplaneering on kehtestatud 20.12.2016 Tabivere Vallavolikogu otsusega nr 77. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://tartuvald.ee/uldplaneering

  Tartu Vallavolikogu algatas 22.02.2018 otsusega nr 15 Tartu valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas lähteseisukohtade eelnõu.

  Kinnisasi asub endise Jõgeva maakonna piirkonnas.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.