vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Suuremõisa küla, Lepistu • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/862
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8.88 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 100,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 910,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lepistu kinnisasi, 63901:001:1332, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta on võimalik saada Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Kinnisasjale jäävad II ja III kaitsekategooria liikide leiukohad. II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Pühalepa valla keskosa üldplaneering on kehtestatud Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väärtusliku maastiku alal (detailplaneeringu kohustusega ala) ning kinnisasi jääb osaliselt riigimaantee sanitaarkaitsevööndisse (200m teeservast). Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga tuleb tutvuda Hiiumaa vallas.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Hiiumaa vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2018 otsusega nr 90 Hiiumaa valla uue üldplaneeringu.

  Hiiu maakonna kehtiva ja koostatava maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Hiiu Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering1

  Hiiu maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Hiiu Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://hiiu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud