vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse alevik, Sinivälja • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/862
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 25691 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 890,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 380,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Sinivälja kinnisasi, 44201:001:0119, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.

  Kinnisasjale jääb Eesti Looduse Infosüsteemi andmetel pärandkultuuriobjekt nimetusega Naisteoja maaparandusobjekt (192:MPO:008), millega tutvuda aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=10;-

  Kinnisasi asub MTÜ Varja Maaparandusühistu (registrikood 80237644) tegevuspiirkonnas. Maaparandusseaduse § 58 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Varja Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Varja Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Lüganuse valla üldplaneering on kehtestatud Lüganuse Vallavolikogu 17.03.1999 määrusega nr 31. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lüganuse valla kodulehel http://www.lyganuse.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: