vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Rapla maakond, Rapla vald, Juuru alevik, Kännu • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/862
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 12123 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 480,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 240,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kännu kinnisasi, 24001:001:0238, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi asub endise Juuru valla piirkonnas.

  Kinnisasi piirneb Juuru Vallavolikogu 15.10.2009 otsusega nr 209 kehtestatud Juuru alevikus asuva Meie kodu maaüksuse detailplaneeringu alaga.

  Juuru valla üldplaneering on kehtestatud Juuru Vallavolikogu 25.03.2010 määrusega nr 10.  Üldplaneeringu järgselt on planeeritavaks maakasutuseks haljasala ja parkmetsa maa. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://rapla.kovtp.ee/yp

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasja põhjaosa kasutatakse omavoliliselt aiamaana ning sellele ulatub kasvuhoone. Müüjal puuduvad andmed ala kasutajate kohta, müüja ei ole andnud luba ala aiamaana kasutamiseks ning ei võta kohustust korraldada kasutamise lõpetamist.