vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kihelkonna mnt 22



 • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/862
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 22814 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 29 180,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 910,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kihelkonna mnt 22 kinnisasi, 34801:005:0113, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  AS-lt Kuressaare Veevärk saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal töös olev ettevõttele kuuluv ühisveeveevärgi torustik kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Veetorustiku paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. 

  Kinnisasjal paikneb sademevee kraav.

  Kinnisasjal võib kasvada võõrliik karuputk.

  Kuressaare Linnavolikogu 26. jaanuari 2012 otsusega nr 1 kehtestati Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Ühisplaneeringu kohaselt asub kinnisasi planeeritaval puhkeotstarbelisel alal ja rohelise võrgustiku alal ning kinnisasi jääb lennuraja külgohutusalasse. Rohelise võrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Ühisplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.saaremaavald.ee/et/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi jääb lennuvälja lähiümbruse alasse, milles kehtivad lennundusseadusest tulenevad piirangud.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: