vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Turja küla, Kurejala • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/862
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 6.50 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 8 740,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 870,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kurejala kinnisasi, 85801:001:1200, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi piirneb Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Siiksaare-Oessaare lahtede linnuala ja Siiksaare-Oessaare loodusalaga.

  Kinnisasi asub endise Valjala valla territooriumil. Valjala valla üldplaneering on kehtestatud Valjala Vallavolikogu 07.06.2011 määrusega nr 6. Üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi Kungla-Siiksaare väärtusliku maastiku alas ja osaliselt rohelise võrgustiku koridoris. Kinnisasjal asub pärandkooslus-niit. Väärtusliku maastiku alal ja rohelise võrgustiku koridoris kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Valjala valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.saaremaavald.ee/et/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud