vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alasoo küla, Pedajamäe • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/169
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5861 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 580,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 250,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pedajamäe kinnisasi, 58601:001:0176, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917098000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Alasoo kivipurustaja ja liivaauk, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Alatskivi vallas. Alatskivi valla üldplaneering on kehtestatud 20.12.2007 määrusega nr 19. Peipsiääre vald on algatanud uue üldplaneeringu koostamise 22.08.2018 otsusega nr 65. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.peipsivald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasja piiril paikneb naaberkinnisasja omaniku poolt rajatud ehitis. Ehitise omanikul on õigus ehitise osa kinnisasjalt likvideerida või temale kuuluva kinnisasja piiridesse viia hiljemalt 12.06.2019. Juhul, kui pärast nimetatud tähtaega paikneb ehitis jätkuvalt müüdaval kinnisasja on tegemist kinnisasja olulise osaga. 

  Lisaks paikneb kinnisasjal mitmeid naaberkinnisasja omanikele kuuluvaid esemeid. Müüja on naaberkinnisasja omanikku teavitanud esemete likvideerimise vajadusest.

  Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt esemete likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.